Konkursu na najlepszy projekt dyplomowy i pracę dyplomową o tematyce górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego dla studentów dyplomujących się w Katedrze Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

***

Decyzją Kapituły konkursu na najlepszy projekt dyplomowy i pracę dyplomową o tematyce górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w roku akademickim 2019/2020 nagrody otrzymują:

  • za najlepszy projekt dyplomowy: 
    inż. Yaroslav Zakharenko za projekt pt. „Plan pracy koparki wielonaczyniowej kołowej z wykorzystaniem modelowania parametrycznego programu AutoCAD.

  • za najlepszą pracę dyplomową:
    mgr inż. Marcin Żubert za pracę pt. „Analiza zmienności parametrów złoża pod kątem sterowania jakością eksploatowanego surowca”.

Serdecznie gratulujemy!

Nagrody w konkursie w wysokości 1500 zł ufundowało Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego.

 ***

konkurs logo

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search