Pracownicy Katedry

Kierownictwo Katedry

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH - Kierownik

dr hab. inż. Dariusz Chlebowski, prof. AGH - Z-ca Kierownika ds. Nauki i Współpracy

dr inż. Łukasz Machniak - Z-ca Kierownika ds. Kształcenia


Pracownicy Katedry

Profesorowie:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz 

prof. dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski    

Profesorowie Uczelni:

dr hab. inż. Wacław Andrusikiewicz    

dr hab. inż. Zbigniew Burtan

dr hab. inż. Dariusz Chlebowski

dr hab. inż. Wojciech Naworyta

dr hab. inż. Krzysztof Skrzypkowski

Adiunkci: 

dr inż. Krzysztof Barański

dr inż. Przemysław Bodziony

dr inż. Mariusz Kapusta

dr inż. Dorota Łochańska

dr inż. Łukasz Machniak

dr inż. Michał Patyk

dr inż. Józef Pyra      

dr inż. Zbigniew Rak

dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk

dr inż. Mateusz Sikora

dr inż. Anna Sołtys

dr inż. Jerzy Stasica

dr inż. Maciej Zajączkowski

Asystenci:

dr inż. Dagmara Nowak-Senderowska

mgr inż. Adrian Borcz

mgr inż. Michał Dworzak

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

dr hab. inż. Andrzej Biessikirski

mgr inż. Wojciech Cyrnek

Mirosław Mik

Marek Pers

Pracownicy administracyjni:

mgr Beata Kaszowska-Krepel

mgr Anna Góras

 

 

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search