Inżynieria Górnicza - rekrutacja

Na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzona jest rekrutacja na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Procedura rekrutacji na studia dostępna pod adresem: https://kandydaci.agh.edu.pl/

Zagadnienia na egzamin wstępny na studia II stopnia znajdują się pod adresem: https://wilgz.agh.edu.pl/student/dydaktyka/egzamin-inzynierski/

Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na danym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji może być wynik egzaminu kierunkowego (wymagane oświadczenie absolwenta) składanego na studiach I stopnia - egzamin zdawany w roku akademickim 2021/2022 i 2020/2021.

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search