Działalność Katedry

Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy powstała w 2019 r. w wyniku połączenia części Katedr Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego. Tradycje tych Katedr, sięgające początków AGH, zdeterminowały jej aktualny zakres działalności  naukowo i dydaktycznej. Dysponując bogatą bazą laboratoryjną i znacznym doświadczeniem, jej pracownicy prowadzą prace badawczo-rozwojowe w zakresie szeroko pojętej technologii eksploatacji złóż węgla, rud metali, soli oraz surowców skalnych. Jako uznani eksperci zapraszani są do współpracy w kraju i za granicą, zwłaszcza w zakresie problematyki bezpieczeństwa pracy, zagrożeń naturalnych, aspektów środowiskowych i innowacyjności rozwiązań technicznych. Wypracowany przez lata model współpracy z przemysłem umożliwia, w oparciu o  najnowszą wiedzę, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów.

Działaność naukowo-badawcza katedry realizowana jest w zespołach badawczych:

  • Górnictwa Podziemnego,
  • Górnictwa Odkrywkowego,
  • Techniki Strzelniczej,
  • Bezpieczeństwa Pracy.

Tematyka badawczą tych pracowni można odnaleźć na stronie Zespoły Badawcze. W ramach działalności dydaktycznej Katedra koordynuje i prowadzi zajęcia na kierunku Górnictwo i Geologia Inżynierska / Inżyneria Górnicza, będąc również Katedrą dyplomującą tych kierunków. W katedrze Inżynieri Górniczej i Bepieczeństwa Pracy realizowane są również studia podyplomowe:

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search