Zespół Badawczy Bezpieczeństwa Pracy

Profil działalności zespołu badawczego obejmuje kształcenie oraz badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa i ochrony pracy. Nauczanie koncentruje się na problematyce zjawisk naturalnych, czynników materialnego środowiska pracy i zachowaniach ludzkich. Prace badawcze o charakterze poznawczym i aplikacyjnym ukierunkowane są na wdrażanie do praktyki inżynierskiej nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych, mających na celu poprawę warunków oraz zwiększenie efektywności i jakości pracy, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zagrożeń naturalnych, technicznych i osobowych oraz kształtowania świadomości pracowników o zasadach bezpiecznej pracy. Podejmowane działania obejmują m. in. aspekty szkodliwości czynników środowiskowych, wypadkowości i chorób zawodowych, organizacji i ergonomii stanowisk pracy, doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej czy szkoleń pracowniczych. Zagadnienia dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach skupiają się głównie na możliwościach oceny ryzyka zawodowego, a specyfika i różnorodność występujących zagrożeń w górnictwie determinuje poszukiwanie nowych metod ich oceny i zwalczania. Innym obszarem zainteresowań jest bezpieczeństwo pożarowe projektowanych tuneli drogowych, uwzględniające właściwą ewakuację osób zagrożonych zatruciem gazami pożarowymi. Przedmiotowe zagadnienia realizowane są interdyscyplinarnie, przy współpracy z przedsiębiorstwami, w tym zakładami górniczymi, organami nadzoru oraz innymi podmiotami z branży bhp. Pracownicy posiadają kwalifikacje do pracy w służbach bhp i uprawnienia rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego oraz udzielają się w pracach zespołów doradczych i opiniotwórczych.


Tematyka badawcza:

 • Zasady prowadzenia robót górniczych w warunkach skrępowanych zaburzeniami geologicznymi, wymogami ochrony powierzchni, występowaniem skojarzonych zagrożeń naturalnych i zaszłości eksploatacyjnych,

 • ocena stanu, monitoring i prognozowanie zagrożenia tąpaniami, profilaktyka tąpaniowa w ramach robót udostępniająco-przygotowawczych oraz ubierkowych, komorowo-filarowych i specjalnych systemów eksploatacji,

 • rozpoznawanie i prognozowanie wielkości zagrożeń naturalnych, technicznych i osobowych na górniczych stanowiskach pracy,

 • techniczno-organizacyjne aspekty kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy,

 • bezpieczeństwo użytkowania tuneli drogowych,

 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego.


Koordynator Zespołu Badawczego:

dr hab. inż. Zbigniew Burtan, Prof. AGH
Pawilon A-4, pokój 202, II p.
tel.:+48 12 617 20 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy:

 • Mariusz Kapusta, dr inż.
 • Dagmara Nowak-Senderowska, dr inż.
 • Natalia Schmidt-Polończyk, dr inż.
 • Wojciech Cyrnek, mgr inż.
 • Michał Dworzak, mgr inż.

 

Katedra Inżynierii Górniczej
i Bezpieczeństwa Pracy
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie

30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30
Pawilon A-4, II piętro, pok. 202

tel.: (12) 617-20-65
tel.: (12) 617-21-50
e-mail: kigbp@agh.edu.pl 

Search